Kvalitetsstrategi

Kvalitetsstrategi

22.5.2018

De ambisjoner og den kunnskap som vi sitter inne med, gjør det mulig for oss å levere fremragende produkter og tjenester til våre kunder. Det foregår en målrettet og kontinuerlig søken etter muligheter til å forbedre arbeidsprosessene og det interne arbeidsmiljøet for å øke de viktigste interesseparters tilfredsstillelse.

Profesjonalitet prioriteres
Vår virksomhet karakteriseres av profesjonalitet og ambisiøsitet. Dette innebærer at foretakets oppgaver blir utført av medarbeidere som sitter inne med stor kompetanse og kunnskap, og utfører sitt arbeid i overensstemmelse med foretakets verdier: Ærlighet - Ambisiøsitet - Initiativ.

Progressive løsninger
Vi legger vekt på å tilegne oss tidsriktige løsninger ved utførelsen av oppdrag, og samarbeider med utdanningsinstitusjoner, fagorganisasjoner og andre samarbeidsparter om en felles målsetting for verdiøkning, innovasjon og bærekraft ved oppbyggingen av samfunnet og dets infrastruktur.

Fremragende tjenester
Vårt mål er å gi våre kunder effektive tjenester og levere rasjonelle og velgjorte løsninger til avtalt tid.
Vi gjør vårt ytterste til å ha en målrettet og interaktiv kommunikasjon med våre kunder for å sikre at deres forventninger blir innfridd, og at de blir informert om hvordan arbeidet utvikler seg. 

Kontinuerling utbikling og forbedring
Vi har satt oss fore å innfri kundenes forventninger og krav og å utvikle og holde ved like et sertifisert kvalitetssystem i henhold til ISO 9001. Vi legger vekt på gode kvalitetsmessige løsninger, utvikling og forbedret effektivitet. Prestasjoner og prosesser er under kontinuerlig revisjon for å øke kundenes og andre interesseparters tilfredsstillelse.