Visjon

Visjon

Godkjent på styremøte 2. juni 2021

Formål

Verkís har som formål å skape verdi og støtte opp om samfunnsutvikling og samfunnets infrastruktur gjennom faglig rådgivning og design.

Fremtidsperspektiv

Verkís legger vekt på å kunne yte førsteklasses tjenester og  være det beste alternativet for:

 • Kundene, gjennom en pålitelig rådgivning som oppfyller deres behov på en effektiv og rasjonell måte.
 • De ansatte, gjennom et godt og inspirerende arbeidsmiljø der de ansatte trives  og utvikler sine evner.
 • Samfunnet, gjennom vektlegging av ansvarlige arbeidsmåter, bæredyktighet og innovasjon.  

Hovedmålsettinger

Verkís hovedmålsettinger er å:

 • Yte førsteklasses tjenester innenfor ingeniørfag og relaterte fagområder
 • Tilby tjenester i takt med markedets behov
 • Progressive løsninger der bæredyktighet er siktemålet
 • Øke prosjektenes  effektivitet og lønnsomhet
 • Være en tiltrekkende arbeidsplass
 • Holde ved like og øke de ansattes spesialkunnskaper
 • Styr miljø- og bærekraftsbevisstheten til de ansatte
 • Øke sikkerhetsbevisstheten til ansatte på arbeidsplassen og i prosjekter
 • Vise samfunnsansvar
 • Sikre gode resultater for selskapet

Våre verdier

 • Integritet - Ambisjon - Initiativ