Strukturen

Strukturen

Organisasjonskart - Historie - Styre

Organisasjonskart

Verkis_skipurit_norska-1920x1358

Historie

Verkís er et solid og progressivt rådgivende ingeniørfirma som tilbyr førsteklasses tjenester på de fleste områder innenfor ingeniørfaget. Verkís kan føre sin opprinnelse tilbake til året 1932 og er derfor Islands eldste ingeniørfima. Flere tiårs erfaring og kunnskap gir seg utslag i en sikker og faglig rådgivning med varierte løsninger. Verkís har til sammen over 320 ansatte og legger vekt på å yte solide og faglige tjenester som kan konkurrere med det beste som finnes i verden.

Året 2008 ble Verkís dannet ved sammenslåing av fem sterke ingeniørfirmaer og året 2013 ble Almenna Consulting Engineers inkludert i gruppen. Almenna har utført svært mange prosjekter i Norge og har hatt fast kontor i Oslo siden 2011.

Firmaet er medlem av Rådgivende ingeniørers forening (FRV), som igjen er medlem i rådgivende ingeniørers internasjonale forbund (FIDIC).

Verkís' styre

StjornVerkis20202021

Verkís´ styre består av fire medlemmer og to varamedlemmer.

Helgi Þór Helgason, bestyrelsesformand
Susanne Freuler, visebestyrelsesformann
Snæbjörn Jónsson

Suppleants:
Hugrún Gunnarsdóttir
Stefán Hjalti Helgason

Øvre rad fra venstre: Sveinn I. Ólafsson, tidligere Verkís direktør, Stefán Hjalti, Snæbjörn. 

Nedre rad fra venstre: Susanne, Helgi Þór, Hugrún.