20/6/2019

Vielse av varmepumpstation i Vestmannaøyene

  • Þórdís ráðherra klippir á borða

Vielsen af varmepumpstation i Vestmannaøyene foregikk sist i mai. Verkis var rådgiver og hadde ansvar for forstudie og sluttdesign. Stationen produserer rundt 93 % årlig energi for sentralvarme på Vestmanøyene.

I varmepumpestasjonen brukes sjøvann som varmekilde for HS Veitur. Sjøvannsbrønner er graved ned ved norddelen av stasjonen og en brønn i det nordøstlige hjørnet av tomten. Hullene er 40 meter dype og vannstanden i dem er omtrent 8 meter dyp.

Sjøvann fra brønnene avkjøles fra 6-11°C til 2-3°C i anlegget og kjølt sjøvann utnyttes ved fiskeforedling og rederivirksomhet. Sjø fra stasjonen som ikke blir brukt av fiskeforedling, strømmer til sjøen nord for Eid. Stasjonens varmekraft er omtrent 13 MW ferdigstilt (5 motorer) og bruker da omtrent 3,7 MW strøm til varmeproduksjonen. Med varmepumpen er strømforbruket til fjernvarmeanlegget omtrent en tredel av det som tidligere var.

varmepumpstation

Varmepumpestasjonen ligger ved Hlíðarvegur på Vestmanøyene. I november 2018 ble fire varmepumper satt i drift ved anlegget. De kan produsere totalt 10 til 11 MW termisk energi for varmtvannsforsyningen. Fem varmepumper forventes i det hele tatt.

I varmeanlegget varmes vann opp med strøm og oljekjeler brukes som reservekraft for å levere strøm. Restvarme fra fiskeforedling brukes også som varmekilde for varmesystemet.

Opprinnelig ble et fjernvarmeanlegg installert på øyene i 1976 og hovedparten av byen hadde fått en varmtvannsforsyning fra 1980-tallet. Vulkanutbruddet begynte 23. januar 1973, og ble erklært slutt den 3. juli samme år. Varme fra lavafeltet ble brukt til varmesystemet i omtrent 10 år.

Verkís gjennomførte en skissefase og initial prosjektering for varmepumpestasjonen, tok seg av prosjekteringsledelsen og lagde kostnads- og implementeringsplaner, tok seg av de forskjellige anbudsdokumentene, arbeidet med komplett design, brann- og lyddesign og hjalp til med testing og dataregistrering.

varmepumpstation