28/11/2017

VERKIS VURDERER STØRRELSE PÅ DIMENSJONERENDE FLOM FOR STATENS VEGVESEN

  • Prestelvbrua

Fra siste årskifte har Verkis arbeidet med en rekke oversvømmelser for Statens vegvesen, i tillegg til å vurdere nødvendig lysåpning for broer og avløp og anslå behov for erosjon sikring for disse byggverk

Dette er en rammeavtale som begynte i begynnelsen av 2017.  Alle prosjektene er for region midt, men det er nord og sør Trøndelag, Møre og Romsdal.

Hvert prosjekt som Verkis forplikter seg til i denne rammeavtalen, innebærer en vurdering av 200 års floms størrelse.  I tillegg vurderes hvor mye større slike flom kan oppstå i 2100 på grunn av global oppvarming. En slik flom er nettopp en dimensjonerende flom som Statens vegvesen bruker til broer og avløp. Det er en rekke tegn på at påvirkningen av global oppvarming på flommen allerede finner sted, og det ser ut som at intensiv nedbør i små områder har økt de siste årene.

Usikkerhet er betydelig ved estimering av oversvømmelser som disse, spesielt i områder der det ikke er noen målinger av strøm. Derfor brukes flere forskjellige metoder i evalueringen. I tillegg til flomvurderingen estimerer Verkís den nødvendige størrelsen på broåpningen eller avløpet for stedet, samt evaluering av erosjon sikring, slik at det ikke graves fra bropilar eller avløp.

Arbeid som dette er viktig for trafikksikkerhet, men de er svært viktige for å holde samfunnet i drift. Noen veier er den eneste måten folk kan reise til og fra deres hjem, så det er viktig at holde dem åpne og trygge.

Prosjektene utføres av vannressurser- og fluiddynamikk- ingeniører på samferdsel og energy avdeling at Verkis Consulting Engineers. 

Foto: Prestelvbrua i Stangvik, Surnadal kommune.