17/12/2015

Verkís signerer klimaavtale

  • Höfði

Verkís er blant de bedrifter som har signert avtalen FNs rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC).

I begynnelsen av desember i år fant den 21. FNs klimakonferanse sted i Paris (COP21). Der ble FNs rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC) godkjent, med sikte på å dempe den globale oppvarmingen og redusere klimagassutslippene. Island, sammen med EU og andre har uttalt å redusere utslippene med 40%.

Medlemskap i erklæringen tilsier at deltakerne setter et enkelt mål for slutten av juni 2016 med å:
1. Redusere klimagassutslippene

2. Redusere avfall, herunder bruker mindre ikke-resirkulerbart materiale og emballasje, resirkulering og gjenbruk

3. Måle fremgang og gi periodisk informasjon om status for de ovennevnte faktorene.

Verkís har allerede ISO 14001 sertifisering og vil arbeide for å oppnå de ovennevnte målene med integritet.

For mer informasjon om erklæringen se "Major green initiative in Iceland"