12/3/2015

VERKÍS PREMIERT FOR KILDEN BARNEHAGE - PLUSSHUS

Kilden barnehage i bydel Bjerke i Oslo skal bygges med en plusshusambisjon.

Omsorgsbygg Oslo KF har nettopp avsluttet sin åpne anbudskonkurranse for å anskaffe en prosjekteringsgruppe. Av de åtte som deltok i konkurransen, var det Link Arkitektur i samarbeid med Multiconsult og Erichsen&Horgen som vant konkurransen. Totalt ble det delt ut 600.000 i premiering av de fire beste forslagene.

Kilden barnehage skal bli en 10 avdelings barnehage med tilhørende uteområder. Den ligger i et etablert boligområde og i umiddelbar nærhet til store friluftsområder og badedammen på Årvoll. Konkurransen ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse der alle interesserte leverandører har kunnet levere tilbud. Tilbudet omfatter både løsningsforslag, redegjørelse for kompetanse og pris. Totalt kom det 13 forslag inn til konkurransen. Barnehagen er planlagt ferdigstilt i 2017.

Viktigste klimatiltak

  • Plusshusbarnehage
  • Miljø- og klimavennlig materialbruk
  • God tilrettelegging for sykkel og gange

Verkís dannet en prosjekteringsgruppe i samarbeid med Arkís arkitektar og endte tilslutt på en tredjeplass med hedrende omtale.

”Boomerang” av Verkis Consulting Engineers og Arkis Arkitekter er i følge juryen et prosjekt med en spennende organisk formet bygningskropp som innordner seg godt i nærområdet. Løsningsforslaget viser en velorganisert utomhusplan med god utnyttelse og med mange fine og varierte elementer av lek. Med en rekke tiltak for å fremme grønn mobilitet viser prosjektteamet svært god kreativitet.

Premieutdeling i Oslo rådhus
Ernir Kárason ved Verkís avdelingskontor i Oslo, deltok på premieutdelingen og mottok prisen på vegne av Verkís og Arkís.

Se mer: http://www.futurebuilt.no/Premieutdeling-for-plusshusbarnehage-i-Oslo