3/5/2013

Verkis og Almenna Consulting fusjonerer - Rådgivende ingeniørfirma

To av Islands ledende ingeniørfirmaer, Almenna Consulting Engineers og Verkis Consulting Engineers har nå slått seg sammen under navnet Verkis. Begge firmaer har hatt suksess i ingeniørbransjen.

Verkis er etter sammenslåingen et av de største og kraftigste ingeniørfirmaene på Island. Sammenslåingen muliggjør økt innsats på utenlandske markeder for den kombinerte virksomheten. Verkís har et kontor i Oslo der størsteparten av oppdrag i Norge vil styres fra.

Totalt ansatte er 350.