27/3/2017

Verkís en av sponsorene av en folkegave til det norske folk

  • Þjóðargjöf

I anledning av Islands presidents, Guðni Th. Jóhannesson, besøk til Norge i sist uke ble det norske folk overrakt 500 eksemplarer av en ny, elegant samlet utgave av islandske sagaer og tåtter på norsk.

Gaven er dedikert kongeparets 80-årsdager i år. Folkegaven vil bli distribuert til biblioteker i Norge slik at offentligheten over hele landet er sikret tilgang til denne sagaskatten, som gjerne blir omtalt som Nordens viktigste bidrag til verdenslitteraturen.

Folkegaven ble overrakt ved en seremoni og festopplegg i Nasjonalbiblioteket i Oslo 22. mars med kongeparet, det islandske presidentparet og regjeringenes representanter til stede.

Representanter fra bedriftene som støttet folkegaven var til stede ved festen og Verkís er en av disse sponsorene. Sveinn Ingi Ólafsson, Verkís' daglige leder, var til stede ved seremonien.