10/3/2021

Verkís designs Bodø svømmehall i Norge

  • Bodø sundhöll © Terje Grønmo arkitekter

Verkís arbeider for å fullføre design og lage anbudsdokumenter for Bodø svømmehall i Norge. Det er 4.200 m2 svømmehall i to etasjer, en utvidelse av dagens svømmehall i Bodø kommune kalt Norlandsbadet. Prosjektet er ute på anbud nå i mars og planlegges å starte bygningen i april. 

Verkis har tildligere gjørt skisse- og forprosjektering for svømmehallen. Bodø svømmehall er et innovativ, miljøvennlig og moderne svømmehall med 25-meters basseng (25x21) og 8 baner. I tillegg til bassenget har svømmehallen garderobe, catering anlegg plattinger for tilskuere og møtelokaler osv. for stedets personale og svømmeklubb..

Verkís 'arbeidsomfang inkluderer prosjekteringsledelse, kostnadsestimater, strukturell design, avløpssystem, sanitæranlegg og varmeanlegg, svømmebasseng renseanlegg, ventilasjonssystemer, elektriske anlegg, belysning, kontrollsystemer, prosjektering av brannbeskyttelse, akustisk, energiproduksjon, energiregninger og geoteknikk, BIM-koordinator.

Prosjektet er utført i samarbeid med OP-Verkis og Terje Grønmo Arkitekt.