9/12/2013

Verkis åpnet formelt sitt avdelingskontor i Oslo

Ingeniørfirmaet Verkis åpnet formelt sitt avdelingskontor i Oslo den 5. desember i år for å kunne støtte opp om våre voksende aktiviteter i Norge på en best mulig måte.

Egill Viðarsson, Markedssjef i Norge, Gunnar Ingi Gunnarsson, Markedssjef
og Helgi Valdimarsson, Divisjon Direktør Bygninger og Infrastruktur ved åpningen.
  


Egill Vidarsson, markedssjef for Verkis i Norge, sa ved åpningen at firmaet har ytet rådgivertjenester i Norge de siste fem årene og at åpningen av avdelingskontoret er et kjærkomment tillegg for disse tjenestene. 

Hittil i år har Verkis fått over 30 nye oppdrag i Norge og har underskrevet over 20 rammeavtaler med ulike offentlige oppdragsgivere. Oppdragene er mangeartede, hvor over 100 ulike spesialister på Island innenfor mange fagområder jevnlig deltar.

Blant nyere oppdrag kan nevnes prosjektering av skoler i Asker og Kongsberg kommuner, tilsyn med byggearbeider ved renseanlegg og prosjektering av et metangassanlegg i Bergen, og 3 veiprosjekteringsoppdrag for Statens veivesen, for å nevne noen.

Verkis har sitt hovedkontor på Island og har, foruten i Norge, også avdelingskontorer i Polen, Grønland og Chile.