26/9/2016

Ventilstasjon ved Miklabraut – Arbeid med kryssing av Miklabraut

  • Miklabraut framkvæmdir

I sommer har distribusjonsforetaket Veitur fortsatt arbeidet med å legge en DN 600 stål vannledning langs vestre del av Kringlumýrarbraut.

Denne etappen omfattet legging av vannledning fra den nåværende ledningsenden like nord for Miklabraut til et ventilstasjon ved Stigahlíð. Ventilhuset ble prosjektert av Verkís, inkludert RIB, RIV and RIE. Arbeidet inkluderte kryssing av Miklabraut, en hovedgate med seks kjørefelt, like ved landets mest trafikkerte veikryss. Et ekstra kompliserende element ved jobben var at under og langs Miklabraut ligger en rekke rør og kabler, bl.a. en 132 kV og to 11 kV høyspentkabler. Verkís var ansvarlig for trafikkmodellering og -styring under utførelsen.

Styring av trafikken var spesielt omfattende ettersom trafikkstrømmene er mange og tunge. Det ble lagt stor vekt på at arbeidene var fullført før skolene hadde påbegynt høstsemesteret. I stedet for å lede trafikken via omkjøringer ble den ene veibanen brukt til begge kjøreretninger mens arbeid pågikk på den andre veibanen. Det ble til sammen brukt 190 trafikkskilt under trafikkstyringen, hvorav 49 skilt var spesialdesignet for dette prosjektet. Totalt sett ble denne delen av prosjektet vellykket og det ble mindre trafikkforsinkelser enn først antatt. Utførelsen av trafikkstyringen var spesielt vellykket, noe som spilte en stor rolle i at alt gikk bra. Neste sommer vil prosjektet fortsette med legging av en DN 800 ledning fra ventilstasjonen, med kryssing av Kringlumýrarbraut ved shoppingsenteret Kringlan, en annen hovedgate med seks kjørefelt.