12/10/2015

UTVIDELSE AV BÚRFELL KRAFTVERK

  • Búrfellsvirkjun

Verkís gav det laveste tilbudet i anbudet om konsulenttjenester for den planlagte ekspansjonen av Búrfell kraftverk der det var fire andre firmaer som konkurrerte om kontrakten. Landsvirkjun valgte Verkís som det beste tilbudet og kontrakt er allerede signert.

Med utvidelsen av Búrfell økes utnyttelsen av Þjórselv ved Búrfell betydelig, per dags dato renner det i gjennomsnitt ca. 410 GWh energi forbi stasjonen hvert år.

Underjordisk kraftstasjon
Prosjektet omfatter utarbeidelse av anbudsdokumenter for bygging av Búrfells ekspansjon, samt detaljprosjektering, ferdigstillelse og bistand i byggeperioden. Det er planlagt å plassere en ny underjordisk kraftstasjon i Sámsstaðaklifi som vil samnytte nåværende basseng (Bjarnarlón). Konsulenttjenestens verdi er estimert til ca. 60.000 arbeidstimer, mens prosjektets total verdi er estimert til ca. 1 milliard norske kroner.

Produksjonskapasiteten økes med inntil 300 GWh per år
Installert kapasitetsutvidelse vil være 100 MW med én enkelt maskin. Utvidelsen vil samnytte fallet i Þjórsá og de 6 maskinene i nåværende Búrfell. Etter ekspansjonen vil produksjonskapasiteten til anlegget økes med inntil 300 GWh per år, planlagt oppstart er i første halvdel av 2018.