26/9/2014

Utbygging av Rom skole under planlegging

Ingeniørfirmaet Verkís og arkitektfirmaet Arkís arbeider sammen i en prosjekteringsgruppe med utarbeidelse av forprosjekt for en ny 500 m2 paviljon med 4 klasserom samt oppholdsrom m.m.

Dessuten prosjekterer gruppen rehabilitering/ombygning av hovedbygningens 2. etasje, ca. 100-150 m2 stort område, med fasiliteter for lærerne.
Planlagt ferdigstillelse av forprosjektet er oktober 2014.

http://www.askim.kommune.no/utbygging-av-rom-skole-under-planlegging.5566082-253244.html