26/10/2015

Tskhenistskali Vassdraget i HPPS - Konsulentavtale

  • undirritun

Det Georgiske Co-Investment Fund (GCF), et privat investeringsfond basert i Georgia, kunngjorde en 723 MUSD investering i et vannkraftverk prosjekt i Tskhenistskali vassdraget i Georgia, med en planlagt total installert effekt på 347,1 MW og årsproduksjon på 1743,7 M kWh.

En intensjonsavtale ble undertegnet i forrige uke med regjeringen i Georgia og energien fra prosjektet vil bli rettet for innenlandsk forbruk og eksport til Tyrkia.

GCF også inngått en konsulentavtale med Verkís og Landsvirkjun for mulighetsstudie, prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for vannkraftverket i Tskhenistskali vassdraget.

Mer informasjon finnes på GCFs nettside:
http://gcfund.ge/en/page/georgian-co-investment-fund-to-invest-in-a-us723-m-cascade-of-hpps-project-in-georgia