13/10/2015

THE ARCTIC CIRCLE 2015

  • Arctic Circle 2015

Verkís er aktivt involvert i ulike prosjekter og fag nært knyttet til saker som blir diskutert under The Arctic Circle 2015 konferansen og er en av de mest strategiske islandske partnere som støtter arrangementet.

The Arctic Circle holdes for tredje gang i Harpa, Reykjavik Island den 16. til 18. oktober 2015. Denne internasjonale samlingen tar sikte på å øke deltakelsen i Arktisk dialog og styrke internasjonalt fokus på fremtiden for Arktis. Årets forsamling har fått støtte fra ulike store land, som styrker betydningen av Arktis i den internasjonale debatten.

Representanter fra Verkís vil være tilstede ved konferansen og samt en spesialsesjon om den fremtidige utviklingen av vannkraft i det arktiske området som organiseres av Verkís på lørdag 18 oktober.

Oddur Sigurdsson, Glasiologisk forsker,
Islands meteorologiske institutt: Klimaendringers påvirkning på isbreer.

Óli Grétar Blöndal, konserndirektør,
Landsvirkjun: Klimaendringenes påvirkning på vannkraft fra breelvene.

Óskar Pétur Einarsson, mekanisk ingeniør,
Verkis: Utfordringer med vannkraft i permafrost.


Mer informasjon om 2015 Arctic Circle konferansen nettside: http://arcticcircle.org/