25/10/2016

Svømmehallen i Asker

Omvisning på konstruksjonssted av foreningen FutureBuilt

  • Mynd fengin af síðu FutureBuilt © FutureBuilt

Den 13. oktober inviterte FutureBuilt til en omvisning på konstruksjonsstedet hvor Holmen svømmehall i Asker er under konstruksjon. Dagen før hadde en oppføringsfest blitt holdt i anledning av at svømmehallens tak hadde blitt lukket. Svømmehallen er utelukkende islandsk design, arbeidet av Arkís arkitekter og Verkís som tar seg av alt ingeniørarbeid.

Svømmehallen har to etasjer, bygget med nyeste teknologi. I hovedetasjen ligger et 25 m basseng med 8 baner hvorav 3 baner har løftbar bunn for en bred brukergruppe, undervisningsbasseng med løftbar bunn, treningsfasiliteter, en liten sammenkomstsal med klubblokale og spisesal. Det regnes med at rundt 400 personer kan være i svømmehallen samtidig. I bassengsalen er det tribuner.

Prisoverslaget av utførelsen av arbeidet er på ca. 270 mill. NOK. Enova har gitt et stipend på 10 mill. NOK på grunn av nye energibesparende tiltak i prosjektet. Verkís har samarbeidet med NTNU i Trondheim angående disse tiltakene.
Partene i foreningen FutureBuilt i Norge er bl.a. kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Enova, Norske Arkitekters Landsforbund m.fl.

Foreningen FutureBuilt har det som mål å opprette såkalte klimanøytrale bygningsområder med arkitektur av høyeste kvalitet ved å lansere 50 eksempelprosjekter, som skal redusere utslipp av drivhusgasser med 50% innen trafikk, energi- og materialforbruk. Svømmehallen i Asker er ett av disse prosjektene.
Rundt 70 personer møtte opp på omvisningen til FutureBuilt; arkitekter, ingeniører, representanter fra kommuner samt andre interesserte i miljøvennlige byggemåter.

Asker kommune har store ambisjoner angående miljøsaker og Holmen svømmehall skal bli en av Norges mest energifordelaktige svømmehaller og være et eksempel for andre svømmehaller angående energiforbruk og miljøbevissthet.

Svømmehallens viktigste klimaprosjekter er:

  • Svømmehallen blir et passivhus
  • 650 m2 av solcellepaneler plassert på svømmehallens tak og vegger
  • Solfangere i parkeringsplasser
  • 15 borehull (energibrønner, dybde ca. 200 m) til energisamling med varmepumper
  • Varmegjenbruk med varmepumper av gråvann (avløpsvann fra f.eks. dusjer), fra svømmebassenget og ventilasjonsanlegg
  • Informasjon om energiforbruk og energiproduksjon på en skjerm i ankomsthallen
  • Minimalt med parkeringsplasser og gode fasiliteter for sykler og elbiler
  • Benyttelse av såkalt karbonfattig betong

I tillegg til disse kriteriene ble selvfølgelig andre miljøvennlige løsninger benyttet, ikke minst angående valg av bygningsmateriale, bruk av LED belysning, energibesparende utstyr, gjenvinning av energi m.m. Huset er ekstremt godt isolert og bortimot lufttett i tillegg til minimalt med vindusflater. Når bassengene ikke er i bruk løftes bunnen opp til overflaten for å redusere energitap. Disse tiltakene sikter til redusering av energibehov slik at det blir mulig å oppfylle kravene om at 50% av energibehovet blir anskaffet på svømmehallens tomt.

Halvparten av energien som svømmehallen kommer til å benytte vil være skaffet på svømmehallens tomt med ovennevnte varmepumper, solcellepaneler og solfangere. Det skal bemerkes at solfangerne i parkeringsplassen kan også brukes om sommeren for å levere energi tilbake til borehullene slik at de ikke kjøles ned for mye og blir bærekraftige samt til snøsmelting om vinteren. Når svømmehallens energiproduksjon er høyere enn energibehovet for driften vil elektrisiteten bli solgt til elverkets distribusjonssystem.