23/11/2016

Siktemål i klimavern

  • Loftslagsmarkmið Verkís

Den 16. november 2015 signerte Verkis sammen med 102 andre bedrifter en erklæring om å sette seg mål i klimavern.

Verkis har satt seg som mål at bedriften vil bli totalt CO2-nøytral i 2030. Siktemål og handlinger er forenlig med firmaets retningslinjer i miljø- og samferdselssaker og vedrører hele firmaets virksomhet.

Verkis_golf

Ved denne anledningen kjøpte Verkis en elbil, Nissan Leaf, og en hybridbil, Golf GTE. Kjøpene er en del av å oppfylle siktemålene i økning av miljøvennlige framkomstmidler.

Nissan_leaf

Les mer .