27/9/2016

Sammenslåing av Olafsen Prosjekt­administrasjon AS og VERKIS NUF

Sande-firmaet Olafsen Prosjektadministrasjon AS og det Islands-eide firmaet Verkis NUF Norge har slått seg sammen og blir fra 1.10.2016 firmaet OP-VERKIS AS. Begge firmaene driver i dag konsulentvirksomhet innen bygg og anlegg, noe de vil fortsette med etter sammenslåingen.

Fordelene.
Prosessen har pågått over tid, begge parter er enige om at en sammenslåing av selskapene vil styrke den samlede kompetansen i det nye firmaet. Selskapene har mange likheter og har stor tro på at de kvaliteter og kompetanser som nå settes sammen vil gi et meget godt grunnlag for å få et bredt marked i Norge, med større ressurser og bredere kompetanse.

Avtalen ble signert den 15.09.16 av Daglig leder Sveinn Olafsson i Verkis hf og Kenneth Olafsen i Olafsen Prosjektadministrasjon AS. Det nye selskapet vil være operativt fra 01.10.16. Hovedkontoret vil ligge på Karenslyst Allè 4 i Oslo, men kontoret i Sande opprettholdes i tillegg til at det innen 2016 vil bli opprettet et avdelingskontor i Bergen.

Spisskompetanse.
Det nye selskapet vil bestå av 13 ingeniører med spisskompetanse i prosjekt- og byggeledelse,
uavhengig kontroll, SHA-koordinering og BH rådgiving. Det vil også kunne tilby rådgiverfagene (RIE, RIV, RIB og RIBr), samt rådgiving innen industri- og energibransjen.

OP-VERKIS AS blir et datterselskap til Verkis hf, som i dag har 330 ansatte med spisskompetanse på rådgivings- og prosjekteringstjenester i alle fag. Selskapene vil ha et tett samarbeid.

Navnet.
Det nye navnet har fått en sammenstilling og utsende som gjenspeiler begge firmaenes tidligere navn/logo. Begge firma er kjent i det norske markedet og har stor tro på denne satsningen. De kan forsikre at ansatte, kunder og leverandører skal oppleve positive synergier i det videre samarbeidet.

Ytterligere opplysninger kontakt:
Kenneth Albin Olafsen, Daglig leder -  tlf. 982 64 480