26/10/2017

Åpning gang- og sykkelsti i Norge

  • Stígur í Noregi

Tidligere i sommer var en 1,5 km lang gang- og sykkelsti åpnede i Nes kommune, ca 50 km nordøst for Oslo, og Verkís tok seg av hele prosjektets utforming.

Stien, som er 3,5 meter bred, går langs fylkesveien 175 mellom Haga stasjon og Munkerudteiet, og ikke langt unna strømmer Glomma, Norges største og lengste elv.

Med innføring av stien øker sikkerheten til fotgjengere i området, men det forbedrer forbindelser mellom idrettsområder, skoler og jernbanestasjoner.

I tillegg til å designe gagn og sykkelstien, arrangerte Verkís utformingen av nye tilnærminger til boligbygg langs fylkesveien, sammen med endringer på stikkledning, vanns rørledninger og gatebelysning. I tillegg var det designet ca. 30 meter lange lydvegger, 40 meter lang betongvegg og to bussholdeplasser.

Verkis tok seg av geoteknisk design for 8 meters høy fylling ved Evja elveløp, sammen med en forlengelse av avløp under fylkesveien som strømmer ned til Glomma.