14/9/2023

Ny svømmehall i Bodø

Verkís prosjekterer den tredje svømmehallen i Norge

Nylig var det en nyhet i norske medier Fremtidens Byggenøring om byggingen av en ny svømmehall i Bodø, som etter planen skal tas i bruk til høsten. Verkís var involvert i all ingeniørprosjektering og prosjekteringsledelse sammen med datterselskapet i Oslo, OPV Consulting, samt utarbeidelse av konkurransegrunnlag for prosjektet. Selskapene har også bistått under byggeperioden, men dette er den tredje svømmehallen som Verkís påtar seg å prosjektere i Norge. Arkitekter er Terje Grønmo Arkitekter i Norge.

 

 

Svømmehallen, som er på ca 5.300 m² og inneholder 25m konkurransebasseng med tilhørende garderober og tilskuertribune, skal bygges sammen med eksisterende svømmehall i Bodø., Målet er at energiforbruket til dette kombinerte bygget vil være lavere enn for eksisterende anlegg i dag.

 

Eiríkur Steinn Búason, sivilingeniør M.Sc og prosjektleder fra Verkís, forteller at prosjektet var utfordrende på mange måter. Strukturelt måtte svømmehallen kobles til eksisterende konstruksjoner, samt at noen av de eksisterende tekniske systemene måtte kobles sammen og oppdateres. «Det nåværende anlegget var stengt en stund mens entreprenøren laget en forbindelse mellom det nye og det gamle bygget. Alle rensesystemer i eksisterende bygg ble skiftet ut før gjenåpning. Ved å fornye dagens teknologi oppnås økt varmegjenvinning, både når det gjelder vannforbruk og sirkulasjonen av bassengvannet, sammen med ventilasjonsanleggene, noe som gir mer økonomisk drift. Erfaringen med å prosjektere svømmebasseng på Island kom godt med for å møte alle utfordringene i dette prosjektet.»

 

Foto: Terje Grønmo arkitekter

 

I Fremtidens Byggenærings nyhet sier Eiríkur også: «Å tegne et anlegg som i Bodø er et av de mest spennende og utfordrende prosjektene i denne delen av ingeniørsektoren, fordi svømmehallprosjektene innebærer så mye mer enn utformingen av selve bygget – dette er teknisk krevende prosjekter og i tillegg at bygget faktisk er en utvidelse av et eksisterende svømmeanlegg. »

 

Miljøaspekter er selvsagt også svært viktige og det er håp om at prosjektet skal få BREEAM-sertifisering. Grønne løsninger omfatter utstrakt bruk av tre, både som fasadekledning, i søyler og takkonstruksjoner, og også som innvendig akustikkkledning.

 

Se nyhetene i Fremtidens Byggenaering om prosjektet (nyhetene starter på side 108)