4/7/2014

Norsk nyhetsmagasin skriver om islandske foretaks utenlands-ekspansjoner

Verkis begynte sin virksomhet i Norge for omkring 5 år siden og har siden den tid hatt tallrike oppdrag der til lands. I løpet av denne tiden har firmaet måttet tilpasse seg norske arbeidsmetoder, med stadig opplæring og trening av sine ansatte. Et ledd i denne opplæringen er bruk av kostnads- og arbeidsbeskrivelsesprogrammer som er spesialtilpasset det norske markedet.

Dette er programmene:

  • ISY Calcus

  • ISY G-prog beskrivelse

  • ISY G-prog beskrivelse BIM og Prosesskoden fra Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS)

Større oppdragsgivere i Norge, Statens vegvesen og andre offentlige etater forutsetter at arbeidsbeskrivelser og kostnadsestimater utarbeides i de ovennevnte programmene. Høsten 2013 fikk Verkis to instruktører fra NoIS til Island for å holde kurs for sine ansatte. Det var en generell tilfredshet med avholdelsen av kurset, særlig på grunn av viktigheten av å øke antall brukere av programmene.  Dette fører igjen til en mer effektiv og koordinert utforming av arbeidsbeskrivelser, spesielt med tanke på mengdeberegning og kostnadsestimater.

I nyhetsmagasinet isynytt, som utgis av NoIS, er det en artikkel om islandske ingeniørkontorers og entreprenørers økende leveranser til utlandet, i tillegg til et kort intervju med en av Verkis‘ ansatte i Norge.