23/2/2015

Keflavik internasjonale lufthavn er valgt som beste flyplass i Europa 2014

Flyplassen ble kåret til den beste flyplassen i Europa i 2014, ifølge undersøkelsen som ble gjennomført ved de største flyplassene i verden.

Undersøkelsen er gjennomført på vegne av Airport Council International, der passasjerene svarer på spørsmål om kvaliteten på en rekke tjenesteområder. Flyplassen med det høyeste samlede resultat får spesiell anerkjennelse og dette er tredje gang Keflavik lufthavn får en slik anerkjennelse. Se nærmere her.

Leifur Eiríksson luftterminal, nordbygning, ble innviet i april 1987 og ble senere utvidet med en ny fløy, sørbygningen, som ble tatt i bruk i 2001. I 2004 ble nordbygningen utvidet med større innsjekkingshall vest- og østover, bygningens tak ble løftet samt etablert kontorer i 3. etasje der det tidligere kun var tekniske rom.

Nordbygningen er på tre etasjer samt krypkjeller for VVS og tekniske anlegg. Sørbygningen er på to etasjer samt krypkjeller under bygningens hoveddel for VVS og andre tekniske anlegg. I 2013 ble det utført indre renovering av sørbygningen, der restaurant- og shoppingområdet ble ekspandert. Det ble startet å bygge sommeren 2014 med 5.000 m2 ekspansjon vestover fra sørbygningen. Nå pågår det endringer i 2. etasje, der lufthavnens avgangshall endres, samt ekspansjon av ankomsthall østover fra nordbygningen.

Verkís  har deltatt ved alle de viktigste aspektene ved bygging av lufthavnen og ytt tjenester tilknyttet bl.a prosjektering av flyhangarer, vann og avløp, prosjektering av bærende strukturer, ventilasjons- og ledningsanlegg, sprinkleranlegg samt brannteknisk prosjektering.