27/11/2015

ISLANDS INTERNASJONALE LUFTHAVN, KEFLAVÍK – EKSPANSJON AV NORDBYGNINGEN VESTOVER

  • Flugstöðin stækkun
Verkís har utført all prosjektering av Keflavík Internasjonale lufthavn helt fra starten av. To av disse prosjektene er utvidelsen av Nordbygningen mot vest og sørøst som ble utført de siste månedene. Utvidelsen er på ca. 4.300 m2.

I vest-utvidelsen blir det en ny mottaksterminal, utvidelse av bagasjesorteringsområde, ny ankomstgate for flyområdet samt flere lagre og kontorlokaler. Øst – utvidelsen bygges over flyapron og blir for et nytt transportsystem for ankommende passasjerer. Prosjektet omfatter også riving av den eksisterende lasterampen. Tilbyggene er stålrammebygning kledd med sandwichelementer. Siden tilbyggene er reist rundt et transportbånd må det, ved prosjektering av bygninger og tekniske anlegg, tas hensyn til dette. Det ble lagt stor vekt på koordinering mellom prosjekterende og transportbåndprodusenten.

Verkís har ansvar for grunnarbeider, prosjektering av bærende konstruksjoner, ledninger, ventilasjonsanlegg, sprinkleranlegg, brannteknisk prosjektering, utomhusprosjektering og rådgivning ved endringer av flyapron. Andre rådgivere er Teiknark arkitektastofa og Mannvit. Utførelsen ble nylig utlyst og var Ístak alvest bydende.