1/10/2015

Intensivkurs i prosjektledelse for geotermiske prosjekter i Djibouti, Afrika

  • Námskeið

Verkís gjennomførte et intensivkurs om prosjektledelse for geotermiske prosjekter i Djibouti i regi av UNU-GTP for utvalgte ansatte ved Djiboutian Development for geotermisk energi (ODEG), Departementet for energi, vann og naturressurser (Mern) og Djibouti Senter for forskningsstudier (CERD).

Det islandske Internasjonale utviklingsbyrået (CIDA) finansierer korte kurs som en del av det Geotermisk forskningsprosjektet i Øst-Afrika. Kurset var fra 12.-21. September 2015 og ble ledet av Carine Chatenay, Yngvi Guðmundsson og Dóra Hjálmarsdóttir fra Verkís Consulting Engineers. Lignende kurs ble organisert tidligere i år i Etiopia og Kenya. Kurset er utarbeidet av spesialister innen Verkís i samarbeid med Helgi Þór Ingason fra Universitetet i Reykjavík og dekker grunnleggende prosjektledelse for geotermiske prosjekter. Det vil bli fulgt opp ved å tilby deltakerne mulighet til å gjennomføre IPMA D-nivå sertifiserings eksamen.