25/9/2017

Hydro innvier nytt aluminiumsanlegg i Karmøy i Norge

Bruker mindre energi enn andre aluminiumsanlegg i verden

  • Nýtt álver í Karmøy

Et nytt aluminiumsanlegg i Karmøy i Norge ble innviet den 24. august ved en høytidelig seremoni. Prosjektet, Karmøy Technology Pilot, er under regi av det norske selskapet Hydro og innebærer bygging av nytt aluminiumsanlegg som er verdens mest klimavennlige. Tidligere har ingen klart å produsere aluminium med et så lavt energiforbruk. HRV, eid av Verkís og Mannvit, ble kontrahert i prosjektet fra begynnelsen.

Årsaken til at det nye anlegget er mye mer energieffektivitet enn andre aluminiumsanlegg i verden, er at kar og elektrolysehall er optimalisert slik at mindre energi brukes i produksjonen. Det er anslått at energibehovet for produksjon vil bli 15% lavere enn verdens gjennomsnitt og 75.000 tonn aluminium kan produseres hvert år. Hydro har allerede lykkes med å oppnå en ledende posisjon blant aluminiumsprodusenter når det gjelder energibesparelser og reduksjon av utslipp i forsøk som ble gjort i karene for byggingen av anlegget. 

HRV deltok med prosjektering av løsninger for utformingen av anode rodding anlegg og kjøling og fresing av elektrolytiske løsninger fra første fase av arbeidet. Produktivitet og utseende av anode rodding anlegg, dvs. maskinutstyr, prosjektering av bygninger, elektrisk ledningsanlegg og ventilasjon ble prosjektert av HRV fra begynnelsen. HRV deltok også i anskaffelse, innkjøp, mottak og installasjon av maskiner og utstyr i anode rodding anlegget, samt kjøling og fresing av elektrolytiske løsninger for aluminiumsanlegget. 

Seremonien fant sted i småbyen Kopervik, neste by ved Karmøy-anlegget. Norges statsminister Erna Solberg deltok i seremonien sammen med flere norske politikere. Kjempestor saks ble fløyet over bukta til fabrikken av en drone, der en gruppe mennesker mottok og brukte den for å kutte borden som hadde blitt festet på den nye elektrolysen.

HRV, eid av Verkís og Mannvit, ble kontrahert i prosjektet fra begynnelsen. Selskapet ble stiftet i 1996 og bidrar begge selskapene med mannskap i HRV's sine oppgaver