22/10/2015

Hydro 2015 – Bordeaux/France

The Hydro 2015 konferansen og utstilling i regi av det internasjonale tidsskriftet Vannkraft & Dammer vil finne sted i Bordeaux 26. til 28. oktober, 2015.

Verkís vil ikke gå glipp av denne viktige internasjonale samlingen for vannkraftbransjen og vil være til stede med Mannvit og Landsvirkjun kraftselskap. Disse tre islandske selskapene er ledende konsulenter for utvikling av vannkraftverk på Island og har betydelig erfaring fra vannkraftprosjekter rundt om i verden, f.eks på Grønland, Norge, Canada, Georgia, Russland, Tanzania, Ukraina og India. En av våre viktigste referanseprosjekter er 690 MW Kárahnjúkar HPP på Island. Våre tjenester omfatter alle faser av et vannkraftprosjekt fra ledelse, miljøstudier, gjennom planlegging og prosjekteringsfaser til operativ erfaring fra kraftverk og rehabilitering av eksisterende anlegg. Vi er vant til å håndtere vanskelige miljøforhold som breelver, permafrost og bygging under harde vintre både på Island og i utlandet.

Vi ser frem til å møte Dere på vår stand nr. 150 i Bordeaux.Mer om The Hydro 2015 konferansen finnes her:
http://www.hydropower-dams.com/hydro-2015.php?c_id=88