15/3/2018

Holmen svømmehall utvalgt som årets bygg 2017 i Norge

  • Holmen sundhöll bygging ársins 2017 © bygg.no

Holmen svømmehall i Asker ble i går valgt årets bygg av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Svømmehallen er designet av Arkís arkitekter og Verkís. Verkís er den overordnede konsulenten for prosjektet, men Arkís arkitekter har tatt vare på alle arkitektoniske design. Prosjektet ble drevet av OP-Verkis i Oslo.

Svømmehallen ble åpnet i fjor sommer og har tiltrukket mye oppmerksomhet. En stor ambisjon ble satt i prosjektet av Asker som bygger dette prosjektet. Asker har lagt til en av de mest ettertraktede tomt ved innsjøenes kyst, og svømmehallen ligger nær stranden direkte forbundet med Oslofjorden.

Svømmehallen er et av Norges mest energieffektive svømmebassenger. Halvparten av energien som brukes i driften av svømmebassenget er anskaffet på tomten. Til dette formål brukes varmepumper til å trekke ut energi fra 15 borehuller på 220 m dype på tomten, solbatterier og solfangere. Svømmebassenget ble valgt som en av femti FutureBuilts prosjektprosjekter i Norge. Prosjektet tar sikte på å redusere klimagassutslippene med 50% innenfor trafikk, energi og materialbruk.

Arkitekturen av huset er basert på forventningene som ble gjort til ham. For eksempel er taket av huset tilgjengelig og formet som en skrånende plen i sør og fanger vakker utsikt over fjorden. I tillegg til arkitektonisk design tok Arkís seg av landskapsdesign og overvåket sertifisert byggetillatelse. Husets arkitektur har allerede fått mye ros og oppmerksomhet i Norge.

Verkís hadde ansvar for prosjektledelse, kostnadsestimat, design av alle ingeniørelementer, veinett design, geoteknikk, anbudsdokumentasjon, rådgivning under bygging og lagning av brukerhåndbok.

Topp bilde: Bygg.no