4/5/2015

Helsehuset IØMK i Askim

  • Skóli
Verkís har utarbeidet forprosjekt for Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter, IØMK.

Dette innebar endringer av et sykehus i Askim kommune til et helsehus. Bygget er ca. 10.400 m2 og skal benyttes som et medisinsk samhandlingssenter med kommunale tjenester. Prosjektet innebærer å koordinere IØMKs behovskriterier for det nye helsebygget som er under oppbygging.

Den største utfordringen i dette prosjektet har vært å finne en god plassering for den nye legevakten slik at hovedinngangen fungerer både for legevakten og andre deler av bygget. Bl.a var det en stor utfordring i dette prosjekt å koble den nye utvidelsen til den gamle bygningen. Den delen som blir preparert for ombygging innebar senter for kommunens nødtelefon. Den må være åpen og opprettholde full tjeneste igjennom hele konstruksjonsperioden. Prosjektering og utarbeidelse av anbudsmaterialer har pågått siden i september og er nå i avsluttende fase, les mer.