2/12/2015

GANGBRU OG REGULERINGSPLAN I OSLO

  • østre aker vei við simens

Verkís utarbeider nå reguleringsplan for ny gang- og sykkelbro ved krysset Teisenveien – Ulvenveien i Oslo.

Broen vil erstatte en eldre bro som ikke oppfyller sikkerhetskrav og standarder. Syklister og gående unngår i dag å bruke denne pga. broens dårlige forfatning. Gang- og sykkelbruen er hovedåre for gående og syklende over E6 motorveien i nabolaget.

Nåværende bro har en søyle mellom kjørebanene som fjernes med bygging av ny bro. Den nye broen er 45 m lang med ett spenn over E6. Oppdragsgiver er Statens vegvesen region Øst. Det islandske arkitektfirmaet Þverá og Verkís samarbeider om løsning for prosjektet, med ingeniørfirmaet Bjarni Viðarsson som underleverandør.

Prosjektgruppens rolle er å utarbeide reguleringsplan og prosjektering av gang- og sykkelveg mot den nye broen, samt forprosjektering av ny bro. Verkís utarbeider også geoteknisk rapport samt støyutredning for områdene rundt broen. To av forslagene Verkís la frem for oppdragsgiver kan ses her på siden. Det øverste bildet viser skråstagsbro med et nokså lavt dekke og et høyt tårn for stagene. Løsningen nedenfor er en fagverksbro i stål der broens bærende konstruksjoner strekker seg ut i rekkverket.

Reguleringsplan og teknisk plan for bro, gang- og sykkelveger ferdigstilles i desember 2015. Verkís får muligens i oppgave å forsette med detaljprosjektering/byggeplan etter fullføring av reguleringsplanen. Arbeidet med dette vil starte opp neste år.