10/8/2016

Fv. 505 Skjæveland – Foss Eikeland

  • FV505
I midten av april ingikk Verkis kontrakt med Statens vegvesen Region vest om prosjektet «Fv 505 Skjæveland – Foss Eikeland», etter foregående åpent anbud. Syv tilbud ble innlevert og Verkis' tilbud ansett som det gunstigste.

Prosjektet innebærer prosjektering og laging av anbudsdokumenter for en ny 2,5 km lang tofelts vei i Sandnes kommune, som ligger like ved Stavanger, samt ca. 1,5 km med sekundære veier. I tillegg til dette er rådgivning under konstruksjonstiden en del av prosjektet. En gang- og sykkelsti vil ligge ved siden av Fv 505. Syv underganger under veien er planlagt, hvorav fem vil bli prosjektert av Verkis og to av Statens vegvesen. I forbindelse med avløpssystemet skal tre sedimenttjern prosjekteres. Tiltak mot trafikkstøy må prosjekteres.

Verkis er prosjektleder og prosjekterer veien, men Lota ingeniørfirma prosjekterer belysning, samt elektriske ledninger og telefonledninger.
Prosjekteringen og anbudsdokumentene skal leveres inn i midten av februar 2017.