17/12/2015

FORNYELSE AV FOSSÁ-VANNKRAFTVERK

  • Jarðvarmi
Verkís har arbeidet med fornyelsen av Fossá – vannkraftverk i Vestfjordene, Island. Det ble bygget ny kraftstasjon, innkjøp av nytt maskinelt- og elektrisk utstyr samt fornyelse av tilstrømningsrør. I tillegg skal inntak til reservoar fornyes.

I tre år har det uten hell vært forsøkt å tømme reservoaret, dette skyldes mye snø og kalde somre. Derfor har man enda ikke kunnet bygge inntaket, men målet er å fullføre arbeidet sent neste sommer 2016.

Vannkraftverket utnytter vann fra Fossavann som ligger ca. 350 m.o.h. Vannkraftverket ble bygget i 1973 med en 600 kW Pelton turbin. Den nye turbinen er en 1,2 kW Pelton turbin med at vannrett aksel, to stuter og nytt tilstrømningsrør i GRP plast. Maskinelt- og elektrisk utstyr ble testet i begynnelsen av oktober, vannkraftverket ble igangsatt og er nå i full drift. Fossá-vannkraftverket betjener fiskeribyen Súðavik og delvis byen Ísafjörður samt normal drift.