25/7/2019

Formell åpning av nye Solvang sykehjem

  • Hjúkrunarheimili Eftirlit © Heilbrigðisráðuneytið

I juli ble nytt Solvang sykehjem i Hafnarfjordur formelt åpnet. Dette er en bygning på fire etasjer, samt en kjeller som vil huse 60 boarealer, samt en gymsal. Den totale størrelsen på bygningen er ca 4500 m2. De første innbyggerne forventes å flytte i begynnelsen av august.

Verkís hadde ansvar for konstruksjonstilsyn og tilsyn med avstøpning, sluttbehandling og fullføring av tomtens uteområde.

Sykehjemmet er bygd i samsvar med krav og kriterier for bygging av sykehjem, der størrelse, utforming og fasiliteter skal bidra til best mulig service til beboerne i hjemmet.

Sólvangur ble bygget av Hafnarfjarðarby og ble formelt ordinert 25. oktober 1953. Opprinnelig var Sólvangur sykepleieravdeling, medisinsk avdeling med kirurgisk sykehus og fødeavdeling. I 1988 ble en utvidelse på 2.195 m2 satt i drift på Sólvangur. Av disse har helsestasjonen Sólvangi 1.123 m2 og sykehjemmet med 1.062 m2.

Nýi Sólvangur hjúkrunarheimili

I fjor ba Hafnarfjörður kommune om tillatelse fra helseministeren til å bruke de gamle Sólvangs-boligene under 33 sykehjem i tillegg til de 60 som skal være i det nye bygget. Presentasjonen falt godt sammen med regjeringens planer for en massiv utvikling av sykepleierom frem til 2023, og ga statsråden den etterspurte tillatelsen. Solvangur fikk tildelt 240 millioner fra eldresbyggfondet.

Beløpet vil bli brukt til å konvertere leiligheter i de gamle lokalene til eneboliger og forbedre fasiliteter i samsvar med moderne krav. Gamli Sólvangur vil fortsette å spille en rolle av hensyn til eldre og når antall sykehjemsplasser i Sólvangur øker fra 59 til 93.

Sykehjemme

IMG_5479

Sykehjemme
Sykehjemme