18/11/2019

Flerbrukshall for grunnskole byggd to etasjer ned i bakken

  • Uranienborg_skole íþróttahús niður í jörðina

Tidligere i år tok studenter og ansatte Uranienborg skole i Oslo, Norge, en ny flerbrukshall i bruk. Det toetasjes huset ligger helt underjordisk og når omtrent 13,5 m under overflaten.

Verkís tar seg av geoteknisk prosjektering og konsulenttjenester, samt veiledning i byggeperioden. Verkís oppdragsgiver var entreprenøren Veidekke som mottok prosjektet som et anbud for Undervisningsbygg Oslo KF.

Befolkningen i Oslo er stadig økende og samtidig har antall elever i Uranienborg økt. Det var tydelig at antall klasserom måtte økes og idrettshallen utvides for å imøtekomme etterspørselen. På den annen side var det ikke mye plass til å forstørre skolen på stedet, så planen var å bygge en underjordisk flerbrukshall.

Uranienborg flerbrukshall

Etter at bygget var ferdig, ble skolens lekeplass bygget opp på toppen av bygningen på lignende måte som den var før konstruksjon. På dagtid brukes gymsalen til 850 elever på skolen, men om kvelden og i helgene til andre idretter. Flerbrukshallen kan deles inn i tre rom/områder.

Se mer om prosjektet på nettsiden til Byggeindustrien. Den opplyser at byggeprosessen har gått bra og byggingen av huset er fullført fire måneder foran planen. Den sier at det var visse risikoer ved å sprenge så langt ned i jorden, gitt dens nærhet til skolebygningen, Uranienborg kirke og andre bygninger i nærheten.