6/6/2017

E6 Frya-Sjoa

  • Frya Sjoa

Veiprosjektet E6 Frya-Sjoa ble i slutten av mars valgt årets prosjekt i Norge i 2016 av Byggeindustrien. Prosjektet omfatter en 33 km lang, firefelts veistrekning på E6 i Gudbrandsdalen.

Prosjektet var todelt; Frya-Vinstra og Vinstra-Sjoa. Verkis hadde geoteknikk på strekningen Vinstra-Sjoa. Veistrekningen er 15 km lang og har en 3,7 km lang tunnel, Teigkamptunnelen, en 274 m lang skråkabelbro, Lågen bro ved Kvam, i tillegg til 30 andre små og store byggverk. Prosjektet omfattet i tillegg 12 km av mindre veier. Lågen bro er en tofelts skråkabelbro med ett 60 m høyt tårn som rager 50 m over brodekket. Festet til tårnet er 44 kabler, de lengste er 100 m og de korteste 14 m. Broen er fundamentert på stolper. Sokkelen under broens tårn er fundamentert på en endebærende stålstolpe i fjell og fem andre fundamenter på den andre siden av elven på motstandsstolper. Kjørem bro er prosjektets nest største byggverk. Broen er ca. 200 m lang og har fire kjørefelt. Broen er fundamentert på fem sokler på motstandsstolper. Andre byggverk ble fundamentert enten i fjell eller fylling.

Prisoverslaget for hele prosjektet E6 Frya-Sjoa var 6,7 mrd. NOK og prosjektet ble fullført innenfor planen. Prosjektet er det største veiprosjektet i Norge de siste årene.

Veien ble åpnet 17. desember 2016.