27/6/2016

Drøbak svømmehall

  • Drøbak

Verkís sto for all ingeniørrådgivning i svømmehallprosjektet Drøbak svømmehall. Prosjektet omfattet utarbeidelse av anbudsdokumenter for totalentreprise som ble levert inn i desember 2015.

Tilbudene for prosjektet ble nylig åpnet og det kom to tilbud fra entreprenører. Oppdragsgiver,  Frogn kommune, skrev under kontrakt med lavest bydende den 8. april og totalentreprenøren påbegynte arbeidet nå i mai.

Verkís vil fortsatt utføre all ingeniørrådgivning i prosjektet. I detaljprosjekteringsfasen overføres prosjekteringsgruppen fra oppdragsgiver Frogn kommune til totalentreprenøren.

Fagområdene som Verkís har ansvar for er; bærende konstruksjoner, VVS, brannteknikk og bygningsfysikk.

Prosjektet omfatter bl. a disse arbeidsoppgavene:

  • Svømmehall med tre bassenger; et konkurransebasseng, trenings/terapibasseng og bølgebasseng, barnebasseng og boblebad, sklie og stupebrett. I svømmehallen blir det i tillegg en 1.200 m2 etasje for treningssenter og flere ting knyttet til helse. Til sammen blir dette 6.400 m2.
  • Rehabilitering av den eksisterende idrettshallen, Frognhallen. Til sammen 3.500 m2.
  • Bygging av en ekstra etasje over den eksisterende Frognhallen for kontorplasser. Til sammen 800 m2.
  • Svømmehallen og treningssenteret vil bli tatt i bruk 1. januar 2018 mens denrehabiliterte Frognhallen og den ekstra etasjen over Frognhallen vil bli tatt i bruk i april 2018.

Detaljprosjekteringen ble startet i slutten av april.

Les mer.