31/7/2017

BIM PROSJEKTER HOS VERKIS

Antall prosjekter som er helt eller delvis utarbeidet etter BIM metodikken har økt veldig de siste årene hos Verkis. Etter som designere får et bedre grep rundt metodikken og indre planlegging rundt BIM prosjekter utvikler seg, viser fordelene seg. BIM metodikken gir designere mer frihet til å finne mer effektive løsninger som leder til fordeler for oppdragsgiveren både under byggverkets konstruksjonstid og driftstid.

Blant BIM prosjekter hos Verkis er to svømmehaller i Norge, grunnet høyere krav i Norge blant annet til energisparing er dette teknisk kompliserte byggverk i prosjektering og drift.

Svømmehallen i Holmen har blitt nominert av FutureBuilt i Norge som ett av 50 forbildeprosjekter. Prosjektet ble valgt grunnet miljøvennlige løsninger. Prosjektering av svømmehallen i Drøbak fant sted parallelt med utførelsen og ble utført i samarbeid med totalentreprenør. H1Ved bruk av aktiv koordinasjon og kollisjonsdeteksjon ble mulige problemer på konstruksjonsstedet minimert. Det kan argumenteres for at dette gjelder flere hundretalls punkter som fører med seg store fordeler for den praktiske arbeidsutførelsen.

Utbyggingen av Búrfell kraftverk er prosjektert etter BIM metodikken etter Verkis' initiativ. Det er lagt vekt på bruk av modeller og koordinasjon av dem. Kraftverket er sammensatt av flere bygninger, tunneler og kanaler og for hver del blir prosjekteringsmodeller laget for hver avdeling, da det er flere fagavdelinger som arbeider med prosjektet. Til slutt vil en sammensatt modell av prosjektet bestå av over 40 forskjellige prosjekteringsmodellerþ

Iw-snapshot-6Den skybaserte tjenesten BIM 360 Glue er brukt i prosjektet for å gi sentral adgang til de nyeste modellene. Der finner også visuell koordinasjon og kollisjonsdeteksjon sted. Verkis' samarbeidspartnere i prosjektet har vært svært interesserte i dette initiativet og har i større grad blitt aktive deltagere i BIM prosessen.

Hos Verkis pågår i dag to store transportprosjekter for Statens Vegvesen som stiller detaljerte krav om bruk av BIM prosesser ved prosjektering. Modellene danner en grunn når avgjørelser skal tas i prosjekteringsprosessen og er spesielt nyttige ved utarbeidelse av presentasjonsmateriale for den offisielle vurderingsprosessen.

                        

Verkis har satt seg ambisiøse mål i innføringen av BIM metodikken. En BIM operasjonsplan har blitt laget for å støtte BIM prosjekter og aktiv fagutvikling støtter videre utvikling. Verkis har lagt vekt på å være en aktiv deltager i faglig arbeid rundt BIM metodikken og innføring av BIM på Island.

Bygningsinformasjonsmodellering, BIM (e. Building Information Modeling), er en metodikk som kommer til nytte gjennom byggverks levetid helt fra prosjekteringsplanlegging til drift og vedlikehold. En BIM modell er en digital prototype av bygningen, en modell bygget opp av bygningselementer som inneholder informasjon om virkelige bygningselementers egenskaper.

BIM metodikken gir muligheter til å:

  • Øke kvalitet og koordinasjon i prosjektering
  • Optimere praktisk arbeidsutførelse
  • Bygge miljøvennligere byggverk
  • Spare energibruk i driftstiden
  • Optimere i byggverkets driftstid