11/7/2016

Askim kommune i Norge

Verkís ble nylig tildelt to prosjekter for Askim kommune i Norge. Det ene prosjektet omfatter forprosjektering av et bokollektiv for 8 demente personer, det andre prosjektet er endringer på kontorfløyen til den tekniske avdelingen i Askim kommune.

Leiligheter for demente
Prosjektet går ut på  prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter til et bokollektiv med 8 rom for demente personer. Bygningen har én etasje, 860 m2 primærareal der all indre planlegging er ganske enkel. Bygningen har 8 rom med bad og på gangen er det felles stue og kjøkken. En sansehage blir knyttet til bygningen. Bygningsmateriale er betong, stål og tre.

Kontorer for teknisk avdeling i Askim
Prosjektet omfatter forprosjektering av endringene på kontorfløyen mellom brannstasjonen og redskapshuset i Askim. Bygningen har to etasjer, ca. 460 m2 primærareal. Prosjekteringen er i innledningsfasen.
I første etasje blir det entré, garderober, brannvesenets treningsfasiliteter, teknisk rom mfl. En del av prosjektet blir å plassere 250 m2 Moelven hus som teknisk avdeøing også vil få nytte av.

Forprosjekt for begge prosjektene i tilleg til kravspesifikasjon utgjør grunnlaget for totalentreprisen. Det antas at byggeperioden startes i sommer.
Prosjektet utføres i samarbeid med Arkis arkitekter.