25/7/2016

Arbeid innen samferdsel og infrastruktur i Norge

  • sagvag
I slutten av 2014 prosjekterte medarbeidere ved Industriavdelingen en støpt bro i Sagvåg i Norge. Dette er en trapesformet etterspent platebro over ett hav med to kjørefelt samt gang- og sykkelsti.

Broens sidelengder er 24 m og 35 m mens bredden er 10,5 m. Den gamle broen skal ikke rives, da det er planlagt å utnytte denne til fremtidig sykkelveg. I fremtiden antas det at en gangvei vil bli lagt under broene.

I tillegg til broprosjektering omfattet prosjektet reprosjektering av veglinjen på strekningen, murvegger, støyskjermer, busslommer, VA-ledninger og flomberegninger samt utarbeidelse av teknisk beskrivelse til anbudsdokmentene.

Prosjektarbeidet foreløp meget bra, men alle møter med oppdragsgiver i forbindelse med prosjektet ble gjennomført med fjernmøter/videokonferanser.

Byggeperioden startet midt på året 2015 og følger fremdriften. Støping og oppspenning av broen er ferdig, som vises på medfølgende bilde, i tillegg til muring av en del vegger.