Prestelvbrua

28/11/2017 : VERKIS VURDERER STØRRELSE PÅ DIMENSJONERENDE FLOM FOR STATENS VEGVESEN

Fra siste årskifte har Verkis arbeidet med en rekke oversvømmelser for Statens vegvesen, i tillegg til å vurdere nødvendig lysåpning for broer og avløp og anslå behov for erosjon sikring for disse byggverk

les mer...
Flöskuskeytið Ásgeir Trausti

8/11/2017 : Ásgeir Trausti slenger en vinylplate i sjøen

Nå nylig slengte musikeren Asgeir Trausti 7“vinylplate i havet fra en helikopter.  Platen var i en spesiell flaskepost designet og konstruert av Verkís. Meldingen er en del av skattejakten som musiker står for over hele verden, men denne delen av prosjektet har blitt kalt Album i en flaske.

les mer...
Stígur í Noregi

26/10/2017 : Åpning gang- og sykkelsti i Norge

Tidligere i sommer var en 1,5 km lang gang- og sykkelsti åpnede i Nes kommune, ca 50 km nordøst for Oslo, og Verkís tok seg av hele prosjektets utforming.

les mer...
OP Verkís móttaka

28/9/2017 : Utvidelse av OP-Verkís kontoret i Norge

OP-Verkís kontor, Verkis datterselskap i Norge har blitt utvidet og arbeidsstasjonene er økt med åtte. Målet er å øke antall ansatte i de kommende månedene.

les mer...
Nýtt álver í Karmøy

25/9/2017 : Hydro innvier nytt aluminiumsanlegg i Karmøy i Norge

Et nytt aluminiumsanlegg i Karmøy i Norge ble innviet den 24. august ved en høytidelig seremoni. Prosjektet, Karmøy Technology Pilot, er under regi av det norske selskapet Hydro og innebærer bygging av nytt aluminiumsanlegg som er verdens mest klimavennlige. Tidligere har ingen klart å produsere aluminium med et så lavt energiforbruk. HRV, eid av Verkís og Mannvit, ble kontrahert i prosjektet fra begynnelsen.

les mer...

31/7/2017 : BIM PROSJEKTER HOS VERKIS

Antall prosjekter som er helt eller delvis utarbeidet etter BIM metodikken har økt veldig de siste årene hos Verkis. Etter som designere får et bedre grep rundt metodikken og indre planlegging rundt BIM prosjekter utvikler seg, viser fordelene seg. BIM metodikken gir designere mer frihet til å finne mer effektive løsninger som leder til fordeler for oppdragsgiveren både under byggverkets konstruksjonstid og driftstid.

les mer...
Perlan

27/6/2017 : Verkís deltar i endringene av et av Islands mest kjente landemerke

I 2016 ble det satt i gang med å totalrenovere Perlan, bygning som er et kjent landemerke i Islands hovedstad Reykjavík og endring av bygningsformålet til museum. Verkís har ansvar for alle endringer av bygningen og istandsetting samt byggeledelse i byggeperioden og tilstandsvurdering av nåværende anlegg.

les mer...
Frya Sjoa

6/6/2017 : E6 Frya-Sjoa

Veiprosjektet E6 Frya-Sjoa ble i slutten av mars valgt årets prosjekt i Norge i 2016 av Byggeindustrien. Prosjektet omfatter en 33 km lang, firefelts veistrekning på E6 i Gudbrandsdalen.

les mer...