Vann- og kraftverk

VANN- OG KRAFTVERK

Verkís yter varierte tjenester og rådgivning ved forberedelse og prosjektering av ledningsanlegg, som for eksempel avløpsanlegg, geotermiske fjernvarmeverk og vannverk. 

Firmaet rår over spesialister med årelang erfaring når det gjelder vann- og kraftverk og da prosjektering av ledningsanlegg, maskinelt utstyr, elektrisk utstyr og styringssystemer. I en årrekke har Verkís vært involvert i en rekke prosjekter av alle størrelser og typer vannverk og geotermiske fjernvarmeverk, og hatt oppdrag for både offentlige og private aktører. I tillegg til de tjenester som firmaet kan tilby, yter det også rådgivning ved bygging av ledningsanlegg, pumpestasjoner, reguleringstanker, hovedledninger og andre ledningsanlegg.