Risikostyring

RISIKOSTYRING

Risikoanalyse og minimalisering av risiko gjennom mottiltak er en omfattende del av vår tids prosjekter.  

Risikostyring er en systematisk metode som benyttes på tvers av prosjektenes levetid til å analysere, opplyse og beslutte hvordan det skal reageres på muligheter og trusler som vedkommende prosjekt står overfor på veien til de fastsatte mål.

Risikostyring blir brukt på alle nivåer i et prosjekt. Eksempel på screeningprosesser som har som målsetting å finne og definere farer som kan forårsake skader på ansatte, materielle skader, miljøulykker, produksjonstap eller andre skader, er:

  • Risikoanalyse av prosjekter for å evaluere risiko og støtte beslutningsprosessen med å kaste lys over teknisk og forretningsmessig risiko.

Risikoanalyser som dreier seg om tekniske spørsmål, er for eksempel:

  • HAZID-analyse eller Preliminary Hazard Identification i den forberedende fase.
  • HAZOP (Hazard and Operability Study), FMEA o.fl. i prosjekteringfasen for å forbedre prosjektering.
  • Risikovurdering i tilknytning til helse-, miljø og sikkerhetsspørsmål (HMS).
  • Risikoanalyse blir også brukt til å evaluere nøyaktigheten av kostnads- og tidsplaner (Monte Carlo Analysis).

Verkís' spesialister innen risikostyring påtar seg å definere og lede risikoanalyseprosessen samt å bearbeide resultatene.

Tjenester

  • Risikostyring
  • Risikoanalyser
  • HAZID-analyse
  • HAZOP-analyse
  • Monte Carlo-analyse