Prosjekteringledelse

prosjekteringLEDELSE

God styring av prosjektering legger grunnlaget for en vellykket og konfliktsløs iverksettelse.

En ny byggeforskrift stiller bestemte krav til prosjektering leder. Verkís rår over godt utdannede og erfarne prosjektering ledere, og har utviklet en egen metodikk og egne prosessregler ved styring og koordinering av prosjektering som bygger på firmaets lange erfaring samt bruken av de nyeste metoder og teknikker.

Tjenester

  • Organisering av prosjektering
  • Koordinering av prosjektering
  • Rapportering til offentlige instanser