Kraftproduksjon

KRAFT­PRODUKSJON

Verkís er ledende innen rådgivning og prosjektering for miljøvennlig energiproduksjon, og har i stor grad deltatt i oppbyggingen av slik energiproduksjon på Island. 

Firmaet har deltatt i prosjektering av de fleste kraftverk på Island fra midten av det tjuende århundre, og er hovedrådgiver for en rekke kraftverk i landet, både geotermiske kraftverk og vannkraftverk. Firmaet har likeledes hatt ansvaret for prosjektering av en del kraftverk i andre land, f.eks. på Grønland, i El Salvador, Georgia, Norge, Tyrkia og flere.

Verkís arbeider også med andre miljøvennlige energiproduksjoner som for eksempel vindkraft, tidevannskraft og utnyttelse av overflødig energi med binære kraftverk.