Kommunikasjons­system innenfor energi og industri

KOMMUNI­KASJONS­SYSTEM INNENFOR ENERGI OG INDUSTRI

Verkís har hatt oppdrag innenfor kommunikasjons- og informasjonssystemer for industri og kraftverk i vel 50 år. 

Det er en nøkkelsak for vår tids styringssystemer i kraftverk og industri at nettsystemene alltid er i orden. De verdier som går tapt dersom styringssystemene innenfor disse områdene stopper, er så store at det blir lagt stor vekt på maksimal oppetid. Derfor er disse systemene som oftest bygd slik at det er minst to kommunikasjonsveier fra hvert instrument.

Det er viktig at prosjektering av disse systemene blir gjort på en grundig måte slik at man kan koble utstyr fra forskjellige produsenter til det samme systemet. Verkís har gått i spissen når det gjelder å bruke de nyeste standarder i kommunikasjon som gjør det mulig å koble sammen ulikt utstyr.

Tjenester

  • Fiberkabelsystemer i høyspentlinjer
  • Radiolinker for lokale styringssystemer
  • Prosjektering av lokale nett for styringssystemer
  • Videresending av GSM-systemer innendørs
  • Trådløs kommunikasjon