Internettsystemer

INTERNETT­SYSTEMER

Verkís´ styrke er å kunne yte tjenester på et bredt område som er knyttet til oppbyggingen av internettsystemer.

Firmaet har løst en rekke oppgaver innenfor internettsystemer.  I hovedsak dreier det seg om fiberkabeltilkoblinger av forskjellig slag i tillegg til forskjellige trådløse forbindelser på både lave og høye frekvensnivå.

Firmaet tok likeledes del i oppbyggingen av det fiberkabelnettet som Reykjavík energiverk (Orkuveita Reykjavíkur) først bygde opp som Lína.net og deretter under logoen Reykjavík datadistribusjon (Gagnaveita Reykjavíkur). Det ble bygd opp en database som skulle registrere koblinger til stikkledninger, og et basisnett prosjektert og koblinger regulerings prosjektert.

Tjenester

  • FTTH eller fiber hjem til deg
  • Mikrobølgeforbindelser
  • GPRS/3G/4G-forbindelser
  • Reserveaggregater for telekommunikasjonssystemer