Kommunikasjon og Informasjons­systemer

KOMMUNI­KASJON OG INFORMASJONS­SYSTEMER

Verkís kan tilby svært varierte tjenester til aktører innenfor kommunikasjon og informasjonsteknologi.

I vårt moderne samfunn er kommunikasjon en nøkkelsak. Uten kommunikasjon kan virksomhet ikke fungere i den grad som kreves. Ved prosjektering av kommunikasjonssystemer er det en rekke ting som det er nødvendig å ha i tankene; f.eks. sikkerhetskrav, pålitelighet og muligheter for endringer.

Firmaets tjenester dreier seg om prosjektering av kommunale anlegg, systemer for sykehus, banker og telekommunikasjonsselskaper der spesialområdet er å løse oppdrag ved uvanlige omstendigheter. I tillegg har firmaet erfaring med prosjektering av kommunikasjonssystemer for kraftverk og energioverføring både på Island og i utlandet.

Verkís rår over en gruppe medarbeidere som kan løse de mest kompliserte problemer innenfor telekommunikasjon.