Annen energi­produksjon

ANNEN ENERGI­PRODUKSJON

Verkís kan tilby tjenester for energiproduksjon fra utradisjonelle energikilder som for eksempel tidevann, gassdepresjon, biodynamisk drivstoff og lavvarme i binære kraftverk. 

Firmaets eksperter følger godt med i nyere forskning og i utviklingen av nye energikilder og energigivere, og deltar i forskningsprosjekter i den grad det er mulig. Firmaet kan tilby rådgivning i tilknytning til undersøkelser, effektivitetsanalyser, prosjektering, innkjøp, kontroller og testinger. Tjenestetilbudet omfatter alle fagområder, bygg og anlegg og utstyr, og dersom det er behov for ytterligere spesialiserte kunnskaper, tar vi kontakt med firmaets utenlandske samarbeidspartnere.

Tjenester

  • Primær- og effektivitetsundersøkelser
  • Beregning av kraftproduksjonskapasitet, anbud og innkjøp• Prosjekt- og kostnadsplaner
  • Miljø- og planleggingsspørsmål
  • Risikoanalyse, testinger og igangsettelser
  • Prosjektering av bygg, anlegg, utstyr og regulering
  • Evalueringer, prosjektering- og prosjektkontroll