VVS

VVS

LEDNINGS- OG VENTILASJONSANLEGG

Verkís har erfaring med prosjektering av ledningsanlegg, alt fra små og enkle til store og spesialiserte.

Firmaets medarbeidere sitter inne med spesialkunnskaper både når det gjelder ny prosjektering av ledningsanlegg, endringer / forbedringer av eldre anlegg og evaluering av tilstanden til anlegg som allerede er kommet i drift. Det blir lagt vekt på en solid analyse av prosjektet og den preliminære prosjektering straks ved starten på arbeidet for å sikre at det blir tatt hensyn til alle nødvendige faktorer, og for å sikre at endelig prosjektering blir i overensstemmelse med oppdragsgivers ønsker.

Tjenester

  • Prosjektering av ventilasjonsanlegg
  • Prosjektering av svømmeanlegg
  • Prosjektering av sanitær- og oppvarmingsanlegg
  • Prosjektering av overflatevannsystem
  • Prosjektering av sprinkleranlegg
  • Prosjektering av snøsmeltingsanlegg