Vann- og kraftverk

Headline list

Optisk fiber system i Akranes

Verkís tjenester var prosjektering, mulighetsstudie, prosjektledelse, kvalitetssikring, valg av materialer, budsjetter, undersøkelser, prosjektering og lagring av geografiske informasjonssystemer databaser.

Optisk Fiber System i Reykjavík

Verkís tjenester var prosjektering, mulighetsstudie, prosjektledelse, kvalitetssikring, valg av materialer, budsjetter, undersøkelser, prosjektering og lagring av geografiske informasjonssystemer databaser.

Reykjavík Energi hovedkontor

Verkís tjenester var prosjektering og anbuds av avløp, snøsmelting, olje separator rør, kontroll og tilsyn.

Vestmanna­eyjar vannverk

Verkís tjenester var totalprosjektering, utarbeidelse av anbudsdokumenter, gjennomgang av tilbud og kontraktsutarbeidelse.

Borgarfjörður avløpsanlegg

Verkís tjenester var tilsyn, byggekontroll og opmålingstjenester.

Reykjanesbær avløpsanlegg

Verkís tjenester var utførelse av konkurransegrunnlag for andbud og for metallkomponenter i overfallskanal og tilkoblingsbronner ved renseanlegget.

Avløpsanlegg Akranes, Borgarnes og Kjalarnes

Verkís tjenester var prosjektledelse og totalprosjektering bortsett  fra elektro og arkitektur. Geoteknisk prosjektering, strukturelle, mekaniske systemer, rør, ventilasjon og oppmåling.

Klettagarðar Renseanlegg

Verkís tjenester var ettersyn med all prosjektering, prosjektering av grunnarbeider, bæreevne, ledningssystemer og deler av maskinutstyr og ettersyn med utførelse. 

Hraunavík renseanlegg

Verkíst tjenester var overinspeksjon med alt prosjekteringsarbeid, prosjektering av bæreanlegg og ledninger, metall- og maskinprosjektering. Projektledelse og total konsulentarbeide uten elektro og arkitektur.

Leifur Eiríksson Lufthavn

Verkís tjenester var prosjektleder av all ingeniør arbeide, prosjektering av bærende konstruksjoner og vannledninger utendørs, ankomstveier, bil og fly parkering, standplasser, oljeleveranse, vann og avløp utendørs og snøsmelting. Rådgivning ved oppbygningen.